Privacy policy

Niquell B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring waarmee wij de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) opvolgen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 mei 2020.

Contactgegevens:

Niquell B.V.
De Vos van Steenwijklaan 75
7902 NP Hoogeveen
085-3035742
info@meeple-events.nl
meeple-events.nl

Statutaire naam: Niquell B.V.
KVK 84735546

Persoonsgegevens die wij verwerken

Niquell B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

– Opdrachtgevers
– Personen die interesse tonen in onze diensten
– Personen die geïnteresseerd zijn om werkzaamheden via Niquell B.V. te verrichten

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Niquell B.V. verwerkt via de website geen bijzondere persoonsgegevens.

Doel en grondslag voor verwerking van persoonsgegevens

Niquell B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het verzenden van onze nieuwsbrief.
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Het analyseren van jouw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Niquell B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Niquell B.V.) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Niquell B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hebben wij informatief contact waar geen contractuele samenwerking uit volgt, bewaren wij jouw persoonsgegevens maximaal één jaar.

Als ons contact leidt tot een (doorgaans) contractuele samenwerking, bewaren wij de persoonsgegevens zolang als nodig is voor de betreffende samenwerking en onze dienstverlening. Na het beëindigen van de samenwerking bewaren we de persoonsgegevens nog maximaal één jaar.

Bovenstaande bewaartermijnen gelden uiteraard niet voor persoonsgegevens waarvoor in wet- en regelgeving de bewaartermijn is vastgelegd zoals de Wet Rijksbelasting en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Niquell B.V. hanteert deze wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Niquell B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Niquell B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Niquell B.V. jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Op onze website staan links naar de websites van derden, partijen waar wij bijvoorbeeld mee samenwerken. Onze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Wij adviseren je de privacyverklaring van de betreffende websites door te nemen voordat je daar persoonsgegevens deelt.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Niquell B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Niquell B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Voor analyse maakt Niquell B.V. gebruik van een programma zoals Google Analytics.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Leadinfo:

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Niquell B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou opgeslagen hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@meeple-events.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Niquell B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens

Niquell B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@meeple-events.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Niquell B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je de privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Aan het begin van deze privacyverklaring vind je de datum van de laatste wijziging.

Neem contact met ons op
085 303 57 42

Adres:
De Vos van Steenwijklaan 75
7902 NP in Hoogeveen
Nederland